Diversiteit en inclusie

Werk is mooi, werk is onmisbaar, werk maakt trots. Om die redenen vinden wij dat iedereen in de maatschappij toegang moet hebben tot het arbeidsproces. Daarbij mogen aspecten zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst, en/of diverse geen enkel verschil maken.
Dat betekent dat we niet alleen bij ons eigen recruitmentbeleid, maar ook bij dat van onze opdrachtgevers uitsluitend onderscheid maken op basis van puur functierelevante kenmerken. Op die manier dragen we samen met onze opdrachtgevers ons steentje bij aan het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. En aan een personeelsbestand dat een eerlijke afspiegeling is van de samenleving.
We zijn ervan overtuigd dat juist die verschillen tussen medewerkers de arbeidsdynamiek ten goede komen en organisaties krachtiger maken. En wie kan daar nou op tegen zijn?
Diversiteit